Volkstoneel van Carlo Goldoni in een regie van Vanderstukken Wannes (2004)
Regie & on-stage-medewerkers:
Vanderstukken Wannes | Carlo Goldoni | Swillen Eddy | Rens Caroline | Jonckers Christine | Hoylaerts Christiane
Decorploeg:

Marjetje, de dochter van Pie Barong, staat op het punt te trouwen met Staaf, de zoon van Oktaaf Lombard. De alliantie van de rijke families Barong en Lombard zal weldra in de herberg van Tone met een huwelijk worden bezegeld.
Maar nog maar pas hebben Marjetje en Staaf in het bijzijn van hun ouders hun liefde tegenover elkaar betuigd, of daar maakt Paljaske zijn intrede om de komst van zijn meester, Armand van Pei, aan te kondigen. Iedereen staat perplex. Pie Barong had eerst aan Armand zijn dochter beloofd. Maar hij had vernomen dat Armand in een duel door Florent Artoos was gedood. Zijn eerste belofte gold daardoor niet meer. De verwarring stijgt helemaal ten top wanneer Armand effectief op het toneel verschijnt. Het prille geluk van Marjetje en Staaf dreigt daardoor helemaal op de klippen te lopen.
Terwijl de Barongs en Lombards heel wat voer tot nadenken hebben gekregen, zit Paljaske hongerig voor de herberg van Tone. Dan komt een vreemdeling bij de herberg opdagen. Het is niemand minder dan Florent Artoos.Alhoewel Paljaske reeds knecht is bij Armand van Pei, biedt Paljaske ook aan Florent zijn diensten aan. Hij wordt terstond aangeworven. Zo is hij knecht van twee meesters geworden.
Het land van Kokanje lijkt voor Paljaske binnen handbereik: dubbel loon en dubbele porties eten. Twee meesters betekenen ook twee maal meer werk. Maar dat schrikt Paljaske niet af. Hij zal zich wel uit alle situaties kunnen redden. Dat denkt hij toch. Het zou wel eens een grove misvatting kunnen zijn.
Krijgt Paljaske de kost en het loon dat hij verdient? Komt het ooit nog goed tussen de families Barong en Lombard? Komt er nieuwe confrontatie tussen Armand van Pei en Florent Artoos? En hoe zal die aflopen? Daarvoor houdt het stuk ‘Paljaske en al zijn meesters’ de toeschouwers tot het einde in spanning.

Drukwerk
Het onderstaande drukwerk (en layout) werden verzorgd door André Vanhoegaarden.