Het begin

Een exacte datum van het ontstaan van onze kring kunnen we niet meer terugvinden, maar het moet ergens begin de jaren 1950 zijn dat er in de Provinciale Normaalschool Tienen toneel gebracht wordt voor en door leerlingen en leraars van de school. Tot begin de jaren zestig brachten zij schooltoneel, toen viel de werking stil tot midden de jaren zeventig.

In 1976 zetten Guido Reners en Tuur Knaepen hun schouders onder een nieuw project dat zij “Harlekino” doopten (in het kader van de club van de Provinciale Dienst voor de Jeugd). Opnieuw richt de kring zich tot leerlingen en leraars, later werken ook oud-leerlingen en personeelsleden mee.

Vanaf 1990, onder het voorzitterschap van Guy Uyttebroeck, verandert de naam in Toneelkring PNT, en halfweg de jaren negentig volgt de kring de naamswijziging van de school in Toneelkring Propiso en nadien Toneelkring PNT-PISO. De provincie sluit het oud-internaat, alleen de toneelkring maakt nog gebruik van de accomodatie.
In 1995 doet de toneelkring voor de eerste maal mee aan de Provinciale wedstrijd voor amateurtoneelkringen van Vlaams Brabant. En zal dit blijven doen zolang de Provicie Vlaams Brabant de wedstrijd organiseerd (tot 2018).

In 1996 neemt Wim Mertens het roer als voorzitter over. Vanaf dan recruteert de kring zijn spelers en medewerkers steeds meer uit personen die geen band met de school hebben en wordt de verbondenheid met de school steeds enger. Qua regie stap het gezelschap af van het systeem huisregisseur en gaat beroep doen op 'externen'. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een vaste decorploeg, wat in 2002 resulteert in het behalen van de Jo Matteléprijs voor decor.

In 2002 verkoopt de provincie het schoolgebouw aan het gemeenschapsonderwijs. In 2003 is het om praktische en veiligheidsoverwegingen niet meer mogelijk om nog in de toneelzaal van het oud-internaat te spelen. Noodgedwongen wordt de op stapel staande productie nauwelijks een maand vóór de première afgeblazen. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kring.

 

“Le nouveau PNT est arrivé”

Het verdwijnen van de PNT en de gedwongen verhuis naar CC De Kruisboog in Tienen (seizoen 2003-2004) verplichtte het toneelgezelschap tot een nieuwe start.
Een succesvolle nieuwe start zo zal al snel blijken.

Het Tiens Trac Theater, of kortweg TTT was geboren. In 2005 wordt de vereniging omgevormd tot een vzw.

In 2007 behaalt de kring voor de eerste maal in haar geschiedenis de categorie 'Uitmuntendheid' in de Provinciale toneeltornooi voor amateurtoneelkringen van Vlaams-Brabant.

In 2008 neemt de toneelvereniging deel aan de Breugheltrofee (een organisatie van Opendoek Vlaams Brabant & Brussel). Naast nominaties in de categorie decor en categorie beste productie, wordt de kring laureaat in de categorie belichting.

Op 5 december 2012 krijgt TTT -na stemming in de algemene vergadering van de cultuurraad- de Prijs van de Cultuurraad Tienen 2012 (één van de Tiense cultuurprijzen).

Als enige onafhankelijke kring in Tienen proberen wij minstens één kwaliteitsstuk per jaar te brengen, dat uw lachspieren bewerkt.
Wij danken onze trouwe schare bezoekers, die in stijgende lijn de weg naar onze toneelzaal wist te vinden, en hopen dat u ons ook in de toekomst in de stadsschouwburg weet te appreciëren. Uw applaus motiveert ons elk jaar opnieuw om met een fris gemoed aan de repetities te beginnen.

Het Tiens Trac Theater vzw is lid van: