Blijspel van Benny Baudewyns in een regie van Maes Gaston (1991)
Regie & on-stage-medewerkers:
Jonckers Christine
Decorploeg:

In het funerarium van de begrafenisondernemer Verdoodt worden twee verkeersslachtoffers binnengebracht.
Het blijkt dat de lijken kunnen bewegen, spreken, rondwandelen, echter zonder dat iemand daar iets van merkt.
De lijken komen al snel tot de ontdekking dat hun auto-ongeval niet zo onschuldig was en dat de wederzijdse families het één en ander geënsceneerd hebben...

Opmerking
Het blijspel 'Het Fun...erarium' werd gespeeld op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 1991 door de Toneelkring PNT in de toneelzaal van het oud internaat.


 
Rolverdeling 'Het Fun...erarium'
4 dames - 6 heren - 2 fig.
Roger
verkeersslachtoffer
Wim Mertens
Eleonore 
verkeersslachtoffer
Marianne Maes-Dupont
M. Verdoodt
begrafenisondernemer
Jean Pierre Lambrechts
Fernand
hulpje begrafenisondernemer
Johan Pauwels
Denise
vrouw van Roger
Chantal De Rijck
Carla
dochter van Roger
Ann Grammet
vader
van Denise
Guy Uyttebroeck
Jean-Claude Vignot
man van Eleonore
Johan Basteyns
Hélène de Barzac
moeder van Eleonore
Caroline Rens
M. Janssens
werknemer elektriciteitsbedrijf
Marcel Dewaelheyns
dokter
 
Guy Uttebroeck
kleine drager
begrafenisonderneming
Bart Maes
grote drager
begrafenisonderneming
Stephan Crabbé