Blijspel van Max Reimann en Otto Schwartz in een regie van Reners Guido (1987)
Regie & on-stage-medewerkers:
Reners Guido | Max Reimann en Otto Schwartz
Decorploeg:

Advocaat Hanneman is jarig. Hij ziet verwachtingsvol uit naar het geld dat zijn tante Jutta uit Calcutta hem telkenjare overmaakt.
Zijn verbazing is niet klein wanneer zij hem bij wijze van verrassing persoonlijk komt gelukwensen. Dit zorgt voor bijzonder veel complicaties, want tante Jutta denkt dat haar neef een brave en voorbeeldige echtgenoot en vader is. Om tante en vooral de geldbeugel niet te ontgoochelen wordt een en ander opgevoerd.

Opmerking
Het blijspel 'Tante Jutta' werd op vrijdag 20 en zondag 22 februari 1987 gebracht door de Toneelkring PNT in de toneelzaal van het oud internaat.
De toneelkring bracht dit blijspel ook tweemaal als gastvoorstelling: op vrijdag 13 maart 1987 in de Tiense stadsschouwburg voor de Koninklijke Kunstkring De Heidebloem en op zaterdag 9 mei 1987 in de parochiezaal van Kumtich voor de voetbalploeg van Oorbeek.